4.999.998 HUF

Avagy – hogyan is lehet még közösséget építeni? Még 2018-ban pályáztunk egy olyan forrásra, melyben a Magyar Falu Program keretében (MFP) Báránd központtal a címben leírt összeget nyertük meg. Ez a pénzforrás 5 kirándulás megszervezésére lett elnyerve programonként minimum 40 fő számára. Ez az összeg egy ilyen kis közösségnek hatalmas… Continue reading

Táborszervezés

Avagy: hogyan lesz egyházközségi tábor? A legtöbb ember, amikor egy táborról hall, azt egy szórólapról olvassa. Valahonnan a kezébe nyomják neki vagy egy családtagjának (pl. gyermekének a hittanon), s arról olvasgatja az információkat, hogy “hova, mikor, mennyiért, mit kapok ennyiért”, stb. Persze végigböngészve az adatokat realizálódik benne, hogy ez érdekli,… Continue reading

Közösségépítési gyorstalpaló

Az ember társas lény. Már évezredekkel ezelőtt is közösen vadásztak őseink a mamutokra. Közösség építette az ókori világ csodáit is együtt építették, háborúikat együtt vívták egymás ellen. Ez a közösségépítési igény egyrészről egyszerűbbé tette az életet, hiszen könyebb volt megvédeni magukat, vagy élelmet szerezni, másrészt viszont magával hozta az egyének… Continue reading

Hittan oktatás 2020-21 (némi csavarral)

Tisztelt püspökladányiak! Egyházmegyénk püspöke, főtisztelendő Palánki Ferenc atya az alábbi közleményt juttatta el hozzánk: „2020/21-es tanévtől gyermek- és ifjúságvédelmi okok miatt Palánki Ferenc megyéspüspök úr rendelkezése alapján megszűnnek az egyfős hittancsoportok. Amennyiben sikerül az egyfős csoportokat más csoporttal összevonni, akkor nem szűnik meg a csoport. Amennyiben nem lehetséges a csoportot… Continue reading

“Az élőket hívom, a holtakat engedem. S azt, aki nem hisz: figyelmeztetem…”

Egyházközségünk plébániáját meglátogatta a www.magyarharangok.hu oldal szerkesztője, s arra kértek minket, hogy adjunk engedélyt és lehetőséget arra, hogy a harangjaink hangját felvegyék, s azt a nagyközönség számára elérhetővé tegyék. Ennek a tiszteletteljes felkérésnek persze örömmel mondtam igent, hiszen nem árt, ha erről is többet tudunk. Az alábbi videón hallható is… Continue reading

Miserend május 10-től

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Egyházmegyénk Püspöke, főtisztelendő Palánki Ferenc atya rendelkezései: A koronavírus-járvány hazánkba történt betörése után és a további fertőzés elkerülése érdekében meghozott korlátozások (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020) részleges feloldásáról – összhangban a Kormány rendeletével (vö. 168/2020), a MKPK iránymutatásával és nagyszámú hívő kérésére –… Continue reading

Anyák napjára

(s persze, Hivatások vasárnapjára) Mert ugyebár ebben az évben, 2020-ban egy napra esik a kettő. Anyák napja és a HIVATÁSOK vasárnapja. Hiszen minden évben az Anyaszentegyház újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van olyan fiatalokra, hívekre, akik vállalják az Istentől rájuk szánt hivatást, és mernek NEKI szolgálni…. Continue reading